Kirol-urpekaritza
Lan trebakuntza
Kirol-eremuan kokapena

 

 • Kirol-urpekaritzako ikastaro batean ikasle gisa parte hartuko duten kirolarien hasierako baldintzak eta ezaugarriak aztertzea, haien gaitasuna egiaztatzeko eta beharrezko egokitzapenak egiteko.
 • Kirol-urpekaritzako ikastaro baten programa eragilea egokitzea eta zehaztea, erreferentziazko programazio orokorra kontuan hartuta, saio-kopurua, edukiak eta denbora-banaketa adierazita, ahalik eta eraginkortasun-maila handiena lortzeko eskura dauden giza baliabideekin eta baliabide materialekin.
 • Kirol-urpekaritzako ikastaro bateko saio teoriko eta praktikoen helburuak, edukiak, metodologia eta jarduerak egokitzea eta zehaztea, programa eragilea, taldearen ezaugarriak eta osagaien bilakaera oinarri hartuta, proposatutako helburuak betetzeko, ikasleen segurtasuna bermatuz.
 • Kirol-urpekaritzako ikastaro baten ikaskuntza teorikoko edo praktikoko saio bat ematea, ikasleek aurreikusitako helburuak lor ditzaten, segurtasuneko eta ingurumena zaintzeko arauak betez.
 • Larrialdietan jarduteko protokoloak eta ebakuazio-plana ezartzea kirol-urpekaritzako ikastaroetako saio teorikoetan zein praktikoetan, ikasleen kopurua eta instalazioen eta urperatze-eremuen ezaugarriak kontuan hartuta, istripurik gertatuz gero jarduteko.
 • Kirol-urpekaritzako ikastaro bat egiteko behar diren giza baliabideen eta baliabide materialen eraginkortasuna zehaztea eta gainbegiratzea, programa eragilea, parte hartzen duten ikasleen kopurua eta ezaugarriak kontuan hartuta.
 • Aurkikuntza-jarduerak eta kirol-urpekaritzako ikastaroak antolatzea, aurreikusitako programa betetzeko beharrezkoak diren baliabideen eskuragarritasuna kudeatuz.
 • Kirol-urpekaritzako ikastaroetan parte hartzen duten irakasleak eta gidariak koordinatzea, eta haien eginkizunei buruzko informazioa eta orientazioa ematea, programa egiten lagun dezaten, eta haien ekimenak eta proposamenak interesez aintzat hartzea, teknikari horien arteko harremanak dinamizatzeko eta errazteko.
 • Lortutako emaitzen, ikasleen azken ebaluazioaren eta kirol-urpekaritzako ikastaro baten programa operatiboaren eraginkortasunaren jarraipena egitea, gutxieneko helburuen ebaluazioa, gogobetetze-maila eta zerbitzuaren kalitatea gainditu dituzten zenbatetsita.
 • Kirol-urpekari titulua lortzeko indarrean dagoen araudiaren arabera eska daitezkeen mailak gainditu direla ziurtatzea.
 • Jokabide etiko pertsonalaren bidez, besteekiko errespetuari, ingurumenaren kontserbazioari eta norberaren gorputza errespetatzeari eta zaintzeari lotutako balioak transmititzea.
 • Erantzukizun indibidualaren, ahalegin pertsonalaren eta berrikuntzaren espirituari eustea kirol-teknikari gisa egiten duen lanaren esparruan.
 • Talde-lanaren barruan, bere eginkizunak betetzeko ekimena eta autonomia mantentzea.
 • Kirol-urpekaritzako ikastaro bateko ikasleak dinamizatzea, giro parte-hartzailea, erosoa, adeitsua eta lasaia sortuz, haien ikaskuntza errazteko.
Lan-erantzunkizunak

 

 • Lanbide-jarduera esparru publikoan garatzen du, erakunde pribatuen Administrazio Orokorrean, enpresa handietan, ertainetan edo txikietan, kirol-patronatuetan, udal-erakundeetan, kirol- eta gizarte-federazioetan eta -klubetan, zentro turistikoetan edo urpekaritza-eskoletan, ikastetxeetan, eskolaz kanpoko jardueren zerbitzu-enpresetan, urpekaritza-bataioak eskaintzen dituztenetan, kirol-urpekari tituluak lortzeko ikastaroetan eta urpekaritza-ibilaldiak egiteko ikastaroetan.
 • Profesional horientzako lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak honako hauek dira:
  • Urpekaritza-irakaslea.
  • Urpekaritzako turismo-zentroko jardueren koordinatzailea.
  • Urpekaritza-eskolako ikasketa-burua.