Kirol-urpekaritza
Lan trebakuntza
Kirol-eremuan kokapena

 

 • Urperatzeak egiteko teknikak menperatzea, eskafandra autonomoa (SBA) duen kirol-urpekaritzako sistema eta/edo sistema erdiautonomoa (SBSA) erabilita, airea edo nitrox arnastuta, gehienez ere 5 atmosferako presiopean, urperatze batean kirol-urpekari bati laguntzeko eta, arazoren batek bizia arriskuan jartzen badu, erreskatean esku hartzeko.
 • Kirol-urpekaritza deskubritzeko eta gidatzeko jardueretan kirolariari arreta ematea, motibazioa eta informazioa emanez, orientatzeko eta lasaitzeko.
 • Urperatzeko lekua eta urpeko ibilbidea zehaztea, erreferentziako programazioaren, parte-hartzaileen eta ingurumen-baldintzen arabera, segurtasuna, gogobetetzea eta ingurumena zainduz.
 • Urpekari-taldeak eta -bikoteak ezartzea, haien ezaugarrien zailtasun-mailaren arabera, eta horiek egitea ez aholkatzea, egokiak ez balira.
 • 5 presio atmosfera arteko kirol-urperatze bat egitean, beharrezko ekipazio, seinaleztapen, garraio, komunikazio eta larrialdiak ebazteko baliabide materialen antolaketa eta eraginkortasuna hautatzea, prestatzea eta gainbegiratzea, erreferentziako programan ezarritako jarraibideen arabera, segurtasun-marjinen barruan eta indarrean dagoen legeria betez egin dadin.
 • Urpekaritza-tresneria autonomoko botilak kargatzea, karga-instalazio baten funtzionamendu-protokoloei jarraituz eta ezarritako segurtasun-neurriak betez.
 • 5 atmosferako presio arte murgiltzen diren kirol-urpekarien talde baten antolamendua eta urpekaritza-garapena gainbegiratzea, dauden kontingentziak konponduz, urpekarien parte-hartzea eta gogobetetzea lortzeko, erreferentziako programazioan proposatutako helburuen arabera.
 • Kirol-urpekarien talde bat urpean gidatzea 5 presio-atmosferara arteko urperaketetan, aurreikusitako ibilbide bati jarraituz, ingurumena errespetatuz eta laguntzera joateko eta, beharrezkoa izanez gero, erreskatea egiteko segurtasuna arriskuan jartzen duten egoerak identifikatuz.
 • Kirol-urpekaritza deskubritzeko jarduerak antolatzen laguntzea eta horietan esku hartzea, kirolaria erakartzeko, atxikitzeko eta fidelizatzeko kirol-urpekaritza eskafandra autonomoarekin gauzatzean.
 • Kirolariak aurkikuntza-jarduera batean lasaitasunez aurrera egiten duela gainbegiratzea, haren flotagarritasuna, arnasketa-erritmoa eta aire-erreserba zainduz, urperatzearen parametroak aurreikusitako marjinen barruan daudela egiaztatuz, ingurumena errespetatuz, eta haren erosotasuna murrizten duten edo segurtasuna arriskuan jartzen duten egoerak identifikatuz, horiek zuzentzeko eta, beharrezkoa izanez gero, erreskatea egiteko.
 • Kirol-urpekaritza deskubritzeko edo gidatzeko jardueretan larrialdi-egoera bat konpontzeko giza baliabideen eta baliabide materialen mobilizazioa koordinatzea, aurreikusitako protokoloei jarraituz eta, beharrezkoa bada, ebakuazio-plana abian jarriz eta mediku- eta larrialdi-zerbitzuak ohartaraziz.
 • Istripua edo larrialdi-egoera gertatuz gero, lehen esku-hartzaile gisa laguntzea.
 • Aurkikuntza- edo gidatze-jarduera batean parte hartzen duten urpekari-talde baten iradokizunei erantzutea, erreferentziazko programazioan erabiltzaile mota eta egoera bakoitzerako ezarritako harreman publikoetako teknikak aplikatuta, haien itxaropenak eta erreklamazioak asetzeko.
 • Portaera etiko pertsonalaren bidez, besteekiko errespetuari, ingurumenaren kontserbazioari eta norberaren gorputzaren errespetuari eta zaintzari lotutako balioak transmititzea.
 • Erantzukizun indibidualaren, ahalegin pertsonalaren eta berrikuntzaren espirituari eustea kirol-teknikari gisa egiten duen lanaren esparruan.
 • Talde-lanaren barruan, bere eginkizunak betetzeko ekimena eta autonomia mantentzea.
 • Kirol-urpekaritzako aurkikuntza- eta gidatze-jarduerak aztertzea, eta kirolariaren gogobetetze-maila eta segurtasun-mailak neurtzeko behar den informazioa biltzea eta prozesatzea, doikuntza- eta hobekuntza-neurriak ezartzeko.
Lan-erantzunkizunak

 

 • Bere jarduera profesionala esparru publikoan garatzen du, Estatuko Administrazio Orokorrean, autonomia- edo toki-administrazioetan, erakunde pribatuetan, enpresa handietan, ertainetan edo txikietan, kirol-patronatuetan, udal-federazioetan, kirol- eta gizarte-federazioetan, kirol- eta gizarte-klubetan, turismo-zentroetan edo urpekaritza-eskoletan, ikastetxeetan, eskolaz kanpoko jardueretarako zerbitzu-enpresetan, urpekaritza-bataioak eta urperatzeak egiteko txangoak eskaintzen dituztenak, gehienez 5 atmosferako presioko urperaketak.
 • Profesional horientzako lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak honako hauek dira:
  • Kirol-urpekaritzako urperatzeetako gidaria.
  • Urpekaritzako "bataioetako" monitorea.
  • Urpekariak prestatzeko ikastaroetan eta urpeko kirol-lehiaketetan laguntza- eta segurtasun-urpekaria.
  • Urpekaritza-klub eta -zentroetako jardueren koordinazioko laguntzailea.