Salbamendu eta sorospena
Lan trebakuntza
Kirol-eremuan kokapena

 

Profesional horrek eremu publikoan garatzen du bere jarduera profesionala, dela Estatuko Administrazio Orokorrean, dela autonomia-erkidegoetako edo tokiko administrazioetan (erreskate eta sorospeneko taldeak eta uretako esku-hartze unitateak), dela erakunde pribatuetan, direla enpresa handi, ertain edo txikietan, kirol-patronatuetan, udaleko kirol-erakundeetan, federazioetan, teknifikazio-zentroetan, kirol eta gizarte klubetan, hezkuntza-zentroetan eta antzeko instalazioetan, ur-jardueretako zentroetan (ohiko igerilekuak, igerileku naturalak, ur-parkeak), eskolaz kanpoko jardueretarako zerbitzu-enpresak, udaleku-etxeak, turismo-enpresak (hotelak, kanpina, aterpetxeak, bainuetxeak, kirol-portuak, etab.), azpiegiturak mantentzeko eta/edo kirol-kudeaketarako enpresak, kirol-, jolas- eta aisialdi-klubak, gimnasioak, auzo-komunitateak, etab., salbamenduko eta sorospeneko teknifikazio-kirol-jarduerak eskaintzen dituztenak, eta, aldi berean, uretako eta aire-eremuetako zaintza, hondartzetako eta ibaietako zaintza,
Profesional horientzako lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak honako hauek dira:

 • Salbamenduko eta sorospeneko entrenatzailea.
 • Salbamenduko eta sorospeneko kirol-eskoletako koordinatzailea.
 • Uretako instalazioaren eta/edo sorosleen taldearen arduraduna ingurune naturalean.
 • Itsas hondartzetako soroslea.
 • Ibai-hondartzetako soroslea.
 • Laguntzailea laku eta urtegietan.
 • Uretako Esku-hartze Unitateen Laguntzarako Soroslea.
 • Ingurune naturaleko ur-jardueretako soroslea.
 • Ur- eta kirol-jardueretako soroslea.
 • Arbitro laguntzailea.
Lan-erantzunkizunak

 

Salbamenduko eta sorospeneko erdi-mailako amaierako zikloko gaitasun profesionalak, pertsonalak eta sozialak honako hauek dira:

 • Salbamenduko eta sorospeneko teknika espezifikoak menderatzea, kirol-teknifikazioari eta sorosleen gidatzeari dagozkion zereginak garatzeko behar besteko mailarekin.
 • Soroslea baloratzea eta hautatzea, haren mailaren eta ezaugarrien arabera, salbamenduko eta sorospeneko hobekuntza teknikoko erreferentziazko programazioa egokitzeko.
 • Salbamenduko eta sorospeneko oinarrizko entrenamendu-saioa erreferentziazko programazioaren arabera egokitzea eta zehaztea, kontuan hartuta praktika osasungarriko balioen transmisioa eta norberaren gorputza eta ingurunea errespetatzea eta zaintzea.
 • Salbamenduko eta sorospeneko kirol-teknifikazioko etaparako hobekuntza tekniko-taktikoko programa espezifikoak egokitzea eta zehaztea, programazio orokorraren arabera.
 • Uretako ingurunean hasteko eta salbamenduko eta sorospeneko kirol-hastapeneko programak diseinatzea, kirol-teknifikazioko prozesuekin bat etorriz, kontuan hartuta praktika osasungarriko balioen transmisioa eta norberaren gorputza eta ingurunea errespetatzea eta zaintzea.
 • Salbamenduko eta sorospeneko kirol-teknifikazioko etapako oinarrizko entrenamendu-saioa zuzentzea, dauden gorabeherak konponduta, proposatutako helburuen araberako parte-hartzea eta errendimendua lortzeko, ingurumen-arauen eta eskatutako segurtasun-marjinen barruan.
 • Uretako espazio naturaletan erabiltzaileen segurtasuna zaintzea, bai eta uretako instalazioetan edo uretako espazio naturaletan salbamenduko eta sorospeneko teknifikazio-maila praktikatzen duten sorosleena ere, erabilitako instalazioak eta bitartekoak gainbegiratuta, eta arriskutsuak izan daitezkeen egoerei aurrea hartuta.
 • Uretako espazio naturaletako erabiltzaileen eta salbamenduko eta sorospeneko teknifikazio-mailan uretako espazio naturaletan teknifikazio-maila praktikatzen duten sorosleen segurtasuna kontrolatzea, eta atzemandako arrisku-egoeretan laguntza edo erreskatearen bidez esku hartzea eta istripu edo larrialdi-egoeretan lehen parte-hartzaile gisa laguntzea.
 • Salbamenduko eta sorospeneko teknifikazio-mailan praktikarako behar diren bitartekoak egokitu, prestatu eta garraiatzea, horien eskuragarritasuna eta segurtasuna bermatuz eta ingurumen-araudia errespetatuz.
 • Sorosleei laguntza eta gidaritza ematea salbamenduko eta sorospeneko teknifikazio-mailako lehiaketetan, lehiaketaren garapenerako egokienak diren orientabide tekniko-taktikoak eta erabakiak emanez, joko garbiarekin, besteekiko errespetuarekin eta norberaren gorputzarekin lotutako balio etikoen barruan baldintza onenetan parte hartzen dutela bermatzeko.
 • Kirol-hastapenaren berezko ekitaldiak antolatzea eta salbamendu- eta sorospen-teknifikazioaren berezko lehiaketak eta ekitaldiak kudeatzen laguntzea eta esku hartzea, soroslea salbamendu- eta sorospen-praktikara erakartzeko, atxikitzeko eta fidelizatzeko.
 • Uretako ingurunearen hastapenaz eta salbamenduko eta sorospeneko kirol-hastapenaz arduratzen diren beste teknikari batzuk koordinatzea, eta horien programazioa berrikustea, baliabide materialak eta giza baliabideak antolatuz, teknikari horien arteko harremanak dinamizatzeko eta errazteko.
 • Kirol-teknifikazioko prozesua ebaluatzea, judizioak egiteko beharrezkoa den informazioa jasoz eta salbamenduko eta sorospeneko teknifikazioaren berezko jardueren oinarrizko entrenamendua eta hobekuntza etengabe hobetzeko aukera ematen duten programak doituz.
 • Norberaren jokabide etikoaren bidez, joko garbiari, besteekiko errespetuari eta norberaren eta norberaren gorputzaren errespetuari eta zaintzari lotutako balioak transmititzea.