Saskibaloia
Lan trebakuntza
Kirol-eremuan kokapena
 • Profesional horrek eremu publikoan garatzen du bere jarduera profesionala, dela Estatuko Administrazio Orokorrean, dela administrazio autonomikoetan edo toki-administrazioetan, dela erakunde pribatuetan, direla enpresa handi, ertain edo txikietan, kirol-patronatuetan, udal-kirol erakundeetan, federazioetan, teknifikazio-zentroetan, errendimendu handiko zentroetan eta kirol- eta gizarte-klubetan, hezkuntza-zentroetan, kirol-zerbitzuetako enpresetan, kirol- eta jolas-jarduerak eskaintzen dituztenetan eta saskibaloian errendimendu handia dutenetan.
 • Profesional horientzako lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak honako hauek dira:
  • Goi-mailako saskibaloiko entrenatzailea.
  • Kirol-zuzendaria.
  • Kirol eskoletako zuzendaria.
 • Okupazio eta lanpostu horiek eremu publikoan garatzeko, indarrean dagoen araudian enplegu publikorako sarbiderako aurreikusitako printzipioak eta betekizunak beteko dira.
Lan-erantzunkizunak
 • Saskibaloiko talde orekatu bat eraikitzea, jokalariak kirol-proiektuaren eta goi-mailako lehiaketaren eskakizunen arabera hautatuz.
 • Saskibaloiko goi-mailako jokalaria baloratzea eta sailkatzea bere trebetasun tekniko, fisiko, psikologiko, taktiko, jokorako gaitasun eta lehiakortasunaren arabera, saskibaloiaren berezko errendimendu-faktoreak zehazteko eta bere talentu guztia optimizatzeko.
 • Denboraldia planifikatzea eta epe labur, ertain eta luzera entrenamendua, garapen global edo espezifikorako banakako programak eta errendimendu altuko talde baten beharrezko helburu eta baliabideak programatzea, lehiaketari buruz egindako balorazioetan eta analisietan, ingurunearen baldintzetan eta taldea osatzen duten jokalari eta teknikari bakoitzaren baldintzetan oinarrituta.
 • Errendimendu handiko taldeko edo banakako entrenamendu-saioa diseinatzea, epe laburreko programazioa zehaztuz, taldearen edo jokalariaren arabera egokituz eta dauden baldintzak programazio orokorraren arabera kontuan hartuz.
 • Errendimendu handiko etapan entrenamendu-saioa zuzentzea, dauden gorabeherak konponduta, proposatutako helburuen araberako inplikazioa eta errendimendua lortzeko, eskatutako segurtasun-arauen barruan.
 • Errendimendu handiko lehiaketetan saskibaloi-taldeak zuzentzea, behar diren doikuntza taktikoak eginez, sortzen diren gorabeherak kontrolatuz eta erabaki egokienak hartuz, erregelamenduaren eta aurreikusitako helburuen arabera.
 • Taldearen beraren eta errendimendu handiko etapako kontrakoen "scoutinga" zuzentzea eta koordinatzea, eskura dauden baliabide teknologikoak eta giza baliabideak kudeatuz eta banakako eta taldeko eraginkortasun-irizpideak ezarriz.
 • Diziplina anitzeko talde teknikoak eratzea, eta haien ekintzak koordinatzea goi-errendimenduko saskibaloi-talde baten programazioaren barruan.
 • Saskibaloi-talde baten zuzendaritza teknikoa egitea, kirol-teknikarien prestakuntzan parte hartuz eta beheragoko kategorietako taldeen erreferentziazko programazioak ezarriz.
 • Prestakuntza-kategorietako saskibaloi-lehiaketak antolatzea eta kudeatzea, eta goi-lehiaketari dagozkion ekitaldiak antolatzen laguntzea.
 • Ekipo bat prestatzeko prozesua eta lortutako emaitzak ebaluatzea, informazio-bilketa programatuta eta analisiak eginda, errendimendua doitzeko eta etengabe hobetzeko kirol-errendimendu handiko etapan.
 • Jokabide etiko pertsonala eta joko garbiarekin, besteekiko errespetuarekin, araudiarekin eta norberaren gorputza zaintzearekin lotutako balioak transmititzea pertsonalki edo hainbat komunikabideren bidez.
 • Identitate profesionala eta berrikuntza eta garapen profesionalerako espiritua mantentzea, saskibaloian eta haren antolaketa-ingurunean gertatzen diren aldaketetara egokitzea erraztuko duena.