Saskibaloia
Lan trebakuntza
Kirol-eremuan kokapena
 • Profesional horrek eremu publikoan garatzen du bere jarduera profesionala, dela Estatuko Administrazio Orokorrean, dela autonomia- edo toki-administrazioetan, dela erakunde pribatuetan, direla enpresa handi, ertain edo txikietan, kirol-patronatuetan, udal-kiroletako erakundeetan, federazioetan, teknifikazio-zentroetan, kirol- eta gizarte-klubetan, ikastetxeetan, kirol-zerbitzuetako enpresetan, saskibaloiko campusetan, saskibaloiko teknifikazio-kirol- eta jolas-jarduerak eskaintzen dituztenetan.
 • Kirolaren, aisialdiaren eta denbora librearen sektoreetan kokatzen da.
 • Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:
  • Saskibaloiko 2. mailako entrenatzailea.
  • Oinarrizko klubeko zuzendari teknikoa.
  • Saskibaloi-eskoletako koordinatzailea.
 • Okupazio eta lanpostu horiek eremu publikoan garatzeko, indarrean dagoen araudian enplegu publikora iristeko aurreikusitako printzipioak eta betekizunak beteko dira.
Lan-erantzunkizunak
 • Kirolaria baloratzea eta taldekatzea bere trebetasun tekniko, fisiko, psikologiko, taktiko, jolaserako gaitasun eta lehiakortasunaren arabera, saskibaloiko teknifikazioko erreferentziazko programazioa egokitzeko eta motibazioari eusteko, praktikarekiko interesa indartuz.
 • Saskibaloiko zikloak, teknifikazio-programa espezifikoak eta entrenamendu-saio eraginkorrak egokitzea eta zehaztea, erreferentziazko programazioaren arabera, parte-hartzaileen eta taldearen ezaugarrietara eta parte hartzen duten lehiaketetara egokituta, bai eta dauden baldintza espazial eta materialetara ere.
 • Saskibaloiko irakaskuntza-programak diseinatzea, ondorengo etapetako helburuen arabera, kontuan hartuta kirol honen berezko balioen transmisioa, praktika osasungarriari eta norberaren gorputza errespetatzeari eta zaintzeari buruzkoa.
 • Saskibaloiko teknifikazio-etapan entrenamendu-saioa dinamizatzea eta zuzentzea, estrategia metodologiko egokiak erabiliz, sortzen diren zailtasunak konponduz, akatsak hautemanez eta zuzenduz, eta kirolaria etapa horretan behar bezala inplikatzea lortuz.
 • Taldea partidan zuzentzea, araudiaren aplikazioa aztertuz, teknifikazio-etaparako eta lehia-egoerarako egokiak diren taktikak eta estrategiak hautatuz, banakako eta taldeko errendimendua hobetzeko.
 • Taldeko jokalariak zuzentzea, lehiaketa-egoeretan autokontrol emozionala mantenduz, taldearen harremanak kontrolatuz, lidergoa erakutsiz eta joko garbia, norberarekiko eta besteekiko errespetua, araudia eta hura zaintzen dutenak indartuz.
 • Kirol-hastapenaren berezko ekitaldiak antolatzea, eta saskibaloiko teknifikazioaren berezko lehiaketak eta ekitaldiak kudeatzen laguntzea eta esku hartzea, kirolaria kirol horretan erakartzeko, atxikitzeko eta fidelizatzeko.
 • Teknifikazio-etapan kirol-zuzendaritza kudeatzea, kirol-hastapenaz arduratzen diren beste teknikari batzuk koordinatuz, programazioan gainbegiratuz, aholkatuz eta lankidetzan arituz, eta baliabide materialak eta giza baliabideak antolatuz. Hori guztia talde teknikoen harremanak dinamizatzeko eta bultzatzeko, lankidetza-lanean parte hartuz.
 • Entrenamendu-zikloen eta lortutako emaitzen garapena baloratzea, eta, horretarako, kirol-eboluzioaren eta -teknifikazioaren prozesua kontrastatzeko behar den informazioa biltzea eta prozesatzea, entrenamendu-prozesua etengabe doitzea eta hobetzea ahalbidetuz.
 • Behaketatik ("scouting"), Teknifikazio-etapan joko kolektiboaren osagai taktikoak aztertzea eta baloratzea, teknikariaren, jokalarien eta taldearen jarduna hobetzeko berariazko baliabide teknologikoak erabiliz.
 • Taldeko kirolaren balioak, eskubideak eta betebeharrak transmititzea, kirolaria jokalari eta pertsona gisa garatzen inplikatuz.
 • Etengabeko hobekuntza-espiritua eta interesa erakustea bizialdi osoko prestakuntzarako, ahalegin pertsonalerako eta berrikuntzarako, kirol-teknikari gisa egiten duen lanaren esparruan, bere gaitasunak garatzeko eta gaitasunak lortzeko.