Saskibaloia
Lan trebakuntza
Kirol-eremuan kokapena
 • Profesional horrek eremu publikoan garatzen du bere jarduera profesionala, dela Estatuko Administrazio Orokorrean, dela administrazio autonomikoetan edo toki-administrazioetan, dela erakunde pribatuetan, enpresa handi, ertain edo txikietan, kirol-patronatuetan, udal-kirol erakundeetan, kirol-federazio eta -klubetan, saskibaloi-eskoletan, kirol-hastapeneko zentroetan, hezkuntza-zentroetan, kirol-zerbitzuetako enpresetan, saskibaloiko campusetan eta abarretan, baldin eta deskubrifikazio- eta teknifikazio-jarduerak eskaintzen badituzte.
 • Kirolaren, aisiaren, denbora librearen eta turismoaren sektoreetan kokatzen da.
 • Profesional horientzako lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak honako hauek dira::
  • Saskibaloiko 1. nibeleko entrenatzailea.
  • Saskibaloi-eskoletako begiralea.
Lan-erantzunkizunak

Saskibaloiko erdi-mailako hasierako zikloko gaitasun profesionalak, pertsonalak eta sozialak honako hauek dira:

 • Eraso- eta defentsa-trebetasun teknikoak, berezko egoera taktikoak eta saskibaloiaren hasierako etapetan erabilitako erregelamenduaren arau nagusiak identifikatzea, kirol-hastapenaren berezko zereginak garatzeko behar besteko mailarekin.
 • Kirolariari arreta ematea, jardueraren ezaugarrien berri ematea, bere motibazioei eta interesei buruzko informazioa biltzea eta saskibaloiaren praktikara bultzatzea.
 • Kirolarien hasierako etapetako trebetasun teknikoak eta jolasteko gaitasuna baloratzea, haien maila hobetzeko, talde batean sartuz eta zuzenketa-neurri egokiak hartuz.
 • Saskibaloiko hasierako etapetarako entrenamendu-saioa zehaztea, erreferentziazko programazioaren arabera, parte-hartzaileen eta taldearen ezaugarrietara egokituta, bai eta dauden baldintza espazial eta materialetara ere, praktika osasungarriko eta norberaren gorputza errespetatzeko eta zaintzeko balioen transmisioa kontuan hartuta.
 • Saskibaloiaren hastapeneko etapetan entrenamendu-saioa dinamizatzea eta zuzentzea, saskibaloiaren oinarriak erakutsiz, oinarrizko hizkuntza espezifiko egokia eta kirolariei egokitua erabiliz, sortzen diren zailtasunak konponduz, gehieneko parte-hartze motorra lortuz saiorako proposatutako helburuen arabera, eta eskatutako segurtasun-arauen barruan.
 • Hasierako etapetan saskibaloiko jokalarien praktikaren segurtasuna kontrolatzea, erabili beharreko instalazioak eta bitartekoak aldez aurretik gainbegiratuta eta praktikan zehar haiek zainduta.
 • Istripu edo larrialdi-egoeretan lehen esku-hartzaile gisa laguntzea, eta zalantzaren bat izanez gero edo beharrezkoa izanez gero, laguntza profesionala eskatzea.
 • Kirolariei laguntzea eta zuzentzea saskibaloiko hasierako etapetako lehiaketetan eta beste jarduera batzuetan, eredu taktiko egokienak aukeratuz eta esperientzia motibatzailea, segurua eta errepikapena eragingo duena emanez.
 • Kirolariak zuzentzea eta koordinatzea, norberaren emozioak eta hasierako etapetako lehiaketetan ematen diren harremanak kudeatuz, estrategia egokiak aplikatuz, joko garbiarekin eta besteekiko eta araudiarekiko errespetuarekin lotutako balio etikoen berri emanez eta eredu izanez, eta banakako erantzukizuna eta ahalegin pertsonala indartuz.
 • Saskibaloi ludikoaren berezko lehiaketak eta ekitaldiak dinamizatzen, antolatzen, kudeatzen eta arbitratzen laguntzea eta esku hartzea, kirolaria erakartzeko, atxikitzeko eta fidelizatzeko.
 • Lantalde teknikoetan parte hartzea, lankidetza-lana onartuta eta besteengandik ikasteko prest.
 • Hasierako etapetan ikaskuntza-saioaren eta lehiaketen garapena baloratzea, jolasaren eta jokalarien behaketan oinarrituta, baliabide teknologikoak eta informazioa biltzeko tresnak erabilita.
 • Hasierako etapetan kirol-teknikari izateko erantzukizuna hartzea, jokalariez gain pertsonak prestatuz, saskibaloiak duen dimentsio ludikoa ulertuz eta taldeko kirolaren baliorik onenak indartuz.
 • Etengabeko hobekuntzarako eta intereserako espiritua izatea, etengabeko prestakuntzan, ahalegin pertsonalean eta berrikuntzan aktiboa izanik kirol-teknikari gisa egiten duen lanaren esparruan, ikasten ikastea sustatuz.