Saskibaloia
Ikasketa plana

Saskibaloiko goi-mailako kirol-teknikariaren titulua lortzeko prestakuntzaren azken blokea da.

 

Proposatutako lanak egiteko praktiketako 200 orduetan ikasleak bete behar dituen funtzioak edo jarduerak:

 • Kirol-klub edo -erakundearen egitura eta funtzionamendua identifikatzea.
 • Kirol-errendimendu handiko jardueren eskaintza zehaztea eta horiek kudeatzea.
 • Aplikatu beharreko araudia aztertzea eta segurtasun-prozedurak eta -protokoloak abian jartzea.
 • Praktika-zentroarekiko lankidetza haren kudeaketa ekonomikoan.
 • Talde-lanean modu arduratsuan eta etikoan parte hartzea.
 • Norberaren komunikaziorako, autonomiarako eta ekimenerako trebetasunak aplikatzea lanpostuan.
 • Saskibaloiko lehiaketa eta ekitaldietan antolatzea eta laguntzea, eta horien kudeaketan eta diseinuan parte hartzea.
 • Goi-mailako jokalariei orientazioa ematea eta lehiaketa propioetan zuzentzea.
 • "In situ" garatzen den bitartean, errendimendu altuko jokoaren araudiaren ezagutza erakustea.
 • Errendimendu handiko alderdien zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea.
 • Errendimendu handiko partida baten aurretik eta ondoren alderdi taktikoak eta erabakigarriak baloratzea.
 • Entrenamenduak planifikatzea, goi-errendimenduko informazio, eredu eta teknika egokiak aplikatuta.
 • Entrenamenduak zuzentzea eta antolatzea, teknologia berriak eta metodo espezifikoak aplikatuta.
 • Lesionatutako jokalariak berreskuratzeko planekin lankidetzan aritzea.
 • Kirol-teknikarien prestakuntzan parte hartzea, eskolak emanez eta tutoretzak emanez.
 • Errendimendu handiko scouting bat zuzentzea, baliabide aurreratuak aplikatuz eta erabiliz.
 • Errendimendu handiko scouter-txostenak egitea.
 • Talde baten eraikuntzan parte hartzea eta goi-mailako jokalariak hautatzea.
 • Zuzendaritza teknikoan erabiltzen diren erreferentziazko programak egiten laguntzea.

 

Prestakuntza praktikoaren blokeak, dagokion goi-mailako teknikariak gainbegiratuta, hiru fase izango ditu:

 • Behaketa-fasea: ikasleak teknikari ikuskatzaileak egindako lanak behatuko ditu.
 • Lankidetza-fasea: ikasleak jarduera gainbegiratuko duen tutoreak agindutako jardueretan eta zereginetan lagunduko du.
 • Gainbegiratutako jarduketa-fasea. Ikasleak bere gain hartuko ditu, erantzukizunez, saskibaloiko goi-mailako kirol-teknikariaren zikloko zeregin guztiak, teknikari gainbegiraleak agindutakoak.

 

Praktiken periodizazioa modulu hauek gainditu ondoren hasiko da:

Bloke komuna:

 • Errendimendu handiaren faktore fisiologikoak
 • Kirol-trebatzaileen trebakuntza

Berariazko blokea:

 • Errendimendu handiko etapan jokalariaren trebakuntza
 • Errendimendu handiko etapan taldeen zuzendaritza
 • Errendimendu handiko entrenamendua saskibaloian

 

Prestakuntza praktikoko moduluko prestakuntza-jarduerak egin behar diren zentroaren edo zentroen ezaugarriak:

 • Praktikak saskibaloiko modalitatea duten eskoletan, kirol-elkarteetan edo erakundeetan egingo dira.
 • Praktika horiek egiten dituzten zentroek saskibaloiko kirol-teknikariaren goi-mailako jarduerak egiteko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak izan beharko dituzte.
 • Aukeratutako kluba ikasleek proposatuko diote tutoreari, eta tutorea izango da ados dagoena.
 • Funtzioa garatuko den kategoria, gutxienez, goi-mailako teknikariak hartzen duena izango da, hau da, SENIORRAK.