Futbola
Lan trebakuntza
Kirol-eremuan kokapena

 

Kirol-hastapenaren esparruan jardungo du.

 

Teknikari horrek futbolarekin zerikusia duen erakunde publiko edo pribatu baten barruan jardungo du beti.

 

Zer erakunde edo enpresa motatan gara ditzakete beren eginkizunak:

 • Kirol-hastapeneko eskolak eta zentroak
 • Kirol-klubak eta -elkarteak
 • Kirol federazioak
 • Kirol-patronatuak
 • Kirol zerbitzuetako enpresak
 • Ikastetxeak (eskolaz kanpoko jarduerak)
Lan-erantzunkizunak

 

Goragoko mailako teknikarien eta/edo profesionalen ikuskapen orokorraren pean jardungo du, eta honako erantzukizun hauek eskatuko zaizkio:

 • Kirolariak haur eta helduen kategorietan lehiatzeko gaitzen duten oinarrizko ezagutza teknikoak eta taktikoak lortu arteko irakaskuntza
 • Irakaskuntza egiteko helburu, bitarteko, metodo eta material egokienak hautatzea
 • Kirol-irakaskuntzako prozesuaren ebaluazioa eta kontrola
 • Baldintza klimatikoen arabera egokiena den janzkerari buruzko informazioa ematea parte-hartzaileei
 • Gizabanakoak eta taldeak gidatzea eta laguntzea kirol-jardueran
 • Taldearen segurtasuna jarduera garatu bitartean
 • Medikurik gabeko istripu edo gaixotasunen kasuan, lehen sorospenak ematea
 • Erregelamendua betetzea
 • Kirol-instalazioetako laguntza medikoko zerbitzuekin lankidetzan aritzea
 • Kirol-erakundeko arduradunak emandako jarraibide orokorrak betetzea