Eskubaloia
Lan trebakuntza
Kirol-eremuan kokapena

 

Oinarrizko kiroleko eta jolas-kiroleko kirol-hastapenaren esparruan jardungo du . Teknikari horrek eskubaloiarekin lotutako erakunde publiko edo pribatu baten barruan jardungo du beti .

 

Hauek dira eginkizunak bete ditzaketen erakunde edo enpresa motak :

 • Kirol-hastapeneko eskolak eta ikastetxeak
 • Kirol klub eta elkarteak
 • Kirol federazioak
 • Kirol patronatuak
 • Kirol-zerbitzuetako enpresak
 • Ikastetxeak ( eskolaz kanpoko jarduerak )
Lan-erantzunkizunak

 

Teknikari honek berea baino goragoko mailako teknikari eta/edo profesionalen ikuskapen orokorraren pean jarduten du, eta honako erantzukizun hauek eskatzen zaizkio:

 • Eskubaloiaren irakaskuntza eta entrenamendua, kirolariak oinarrizko ezagutza teknikoak eta taktikoak lortu arte.
 • Irakaskuntza egiteko helburu, bitarteko, metodo eta material egokienak aukeratzea.
 • Kirol-irakaskuntzako prozesuaren ebaluazioa eta kontrola.
 • Kirolariei eskubaloiaren praktikarekin lotutako alderdiei buruzko aholkularitza.
 • Kirolariak edo taldeak laguntzea eta dinamizatzea kirol-jarduera garatzen den bitartean.
 • Taldearen segurtasuna jarduera garatu bitartean.
 • Lehen laguntzak ematea medikurik gabeko istripu edo gaixotasunen kasuan.
 • Kirol-erakundeko arduradunak emandako jarraibide orokorrak betetzea.