Eskubaloia
Ikasketa plana

Proiektuaren ezaugarriak

Proiektuak azterlan originala izan behar du, landutako edukiekin eta/edo aurkitutako beharrak aztertzeko aldagaiekin zerikusia duen alderdiren bati buruzkoa. Metodologikoki, ondo garatuta egon behar du, lortu nahi diren helburu errealista eta bideragarrien arabera.

Azterketa deskribatzailea, deskriptibo-korrelazionala, esperimentala... izan daiteke, bibliografia-berrikuspenekoa edo irakasle-tutoreak egokitzat jotzen duen beste edozein motatakoa.

Atal hauek sartzea gomendatzen da:

 • Aurkibidea.
 • Laburpena: lana zertan datzan, lanaren aurkikuntzak eta aplikazio praktikoak azaltzen ditu. Ez luke orrialde bat baino gehiago izan behar.
 • Sarrera. Berrikuspen bibliografiko baten ondoren, aztergai den arazoa planteatzen duena. Hortik ikerketaren helburuak eta hipotesi posibleak.
 • Metodologia. Azterketaren prozesua azaltzea.
 • Emaitzak. Emaitzen aurkezpena eta deskribapena, beharrezkotzat jotzen diren taulak eta figurak barne.
 • Eztabaida. Emaitzak, horien interpretazioa, aurretiko beste azterlan batzuekin alderatzea, eta horietatik erator daitezkeen azalpenak eta ondorioak azalduko dira.
 • Azterketaren ondorio orokorrak. Azterketatik eratorritakoak bakarrik.
 • Aplikazio praktikoak.
 • Egindako azterketaren balizko mugak.
 • Azterlan berrien proposamenak.
 • Testuan aipatutako bibliografia.
 • Eranskin posibleak.

 

Amaierako proiektua egiteko prozedura

 • Ikasleak landu nahi duen gaiari buruz pentsatu beharko du.
 • Onena iruditzen zaion irakaslea aukeratu eta zuzendu beharko du, lanaren garapena bideratzeko.
 • Baliteke irakasleak egin nahi duenaren zirriborroa eskatzea, beharrezkotzat jotzen dituen puntuekin.
 • Ikasleak dagokion irakasleak egin beharko du lana zuzentzeko eskaera ofiziala. Horretarako, info@kirolene.net helbide elektroniko bat bidali beharko du, azken proiektua eta haren ikasturtea zehaztuz, honako datu hauekin: ikaslearen izena, dagokion promozioa, proiektuaren izenburua, tutorearen izena eta data.
 • Irakasleak eskabidea onartu beharko du, ikastetxeko zuzendaritzari erantzunez.
 • Irakaslearen eta ikaslearen arteko elkarrizketa batean garatzen da lana, amaitutzat eman arte. Prozesu horretan, ikasleak tutoreari dokumentuak bidali besterik ez du egin behar.
 • Lana amaitutakoan, irakasleak ikasleari oniritzia emango dio, eta, ondoren, ikasleak bere lana bidaliko du. Ondoren, irakasleak lana onartuko du, eta idatziz emango dio gai dena, proiektua amaitzeko.

 

Proiektua zuzendu dezakeen irakaslea

 • Kiroleneko irakasleak.
 • Kiroleneko kanpoko irakaslea (irakaslea izan beharko da eta ezarritako baldintza akademikoak bete beharko ditu).
 • Kiroleneko kanpoko tutorea (ikastetxearekin hitzarmena egin beharko da eta proiektuak tutorizatzeko aukera jaso).

Proiektua aurkezteko datak. Ikasturte bakoitzean, bi egun egongo dira Gradu Amaierako Proiektua aurkezteko: URTARRILA eta EKAINA.

  

Proiektua aurkeztu ez izanaren ondorioak. Ikasle batek ez badu bere proiektua aurkezten horretarako aurreikusitako epean, berriro matrikulatu beharko da ikasgaian. Matrikula berriarekin, aurkezteko gehieneko denbora izango du, eta aurkeztu ezean, berriro matrikulatu beharko da.

 

Lana aurkezteko prozedura

Proiektua egin ondoren, eta tutorearen oniritzia izanda, haren zuzendaritzako irakasle arduradunari aurkeztuko zaio, bai eta ikastetxeko zuzendaritzak kasu bakoitzean izendatzen duen epaimahaiari ere.

Aurkezpenak azterlanaren oinarriak eta ondorio esanguratsuenak argi eta garbi azaltzeko balio beharko du, eta 20 minutura mugatu beharko da. Aurkezpena laguntza-tresna eta -euskarriekin batera egin ahal izango da, baina lanaren ezagutza, azalpena, egitura eta epaimahaikideekiko elkarreragina baloratuko dira.