Areto-futbola
Lan trebakuntza
Kirol-eremuan kokapena

 

Areto-futboleko Kirol-teknikariaren 1. mailako ziurtagiriak egiaztatzen du jabeak areto-futbola abiarazteko beharrezko gaitasunak dituela, baita kirol hau sustatzeko ere.

 

Teknikari horrek areto-futbolarekin lotutako erakunde publiko edo pribatu batean jardungo du beti. Hauek dira beren eginkizunak bete ditzaketen erakunde edo enpresa motak:

 • Eskolak eta kirol hastapeneko zentroak.
 • Kirol klubak eta elkarteak.
 • Kirol federazioak.
 • Kirol-patronatuak.
 • Kirol-zerbitzuko enpresak.
 • Ikastetxeak (eskolaz kanpoko jarduerak).
Lan-erantzunkizunak

 

Goi-mailako teknikari eta/edo profesionalen gainbegiratze orokorraren pean jardungo du teknikari horrek, eta honako erantzukizun hauek eskatuko zaizkio:

 • Areto-futbola irakastea, harik eta kirolariak haurren eta helduen kategorietan lehiatzeko gaitasuna ematen dieten ezagutza teknikoak eta taktikoak lortzen dituen arte.
 • Helburu, bitarteko, metodo eta material egokienak aukeratzea irakaskuntzarako.
 • Irakaskuntza prozesuaren ebaluazioa eta kontrola.
 • Norbanakoak eta taldeak gidatzea eta laguntzea jardueran zehar.
 • Taldearen segurtasuna jarduera zehar.
 • Mediku langileak ez daudenean istripu edo gaixotasun kasuetan lehen laguntza ematea.
 • Areto-futbolaren araudia betetzea.
 • Kirol instalazioetako laguntza medikoko zerbitzuekin lankidetza.
 • Kirol erakundearen buruak emandako argibide orokorrak betetzea.