Areto-futbola
Ikasketa plana

Prestakuntza Praktikoko Blokea prestakuntza honen moduluak banatzen diren bloketako laugarrena eta azkena da, bertara sartzeko derrigorrezkoa baita bloke komuna, berariazkoa eta osagarrien moduluak gainditzea.

 

a) Prestakuntzaren helburuak

Modu praktikoan garatu trebakuntzan lortutako trebetasunak, modu eraginkorrean burutzeko:

 • Kirolarien eta taldeen prestakuntza antolatu eta zuzendu eta maila ertaineko eta goi mailako areto-futboleko lehiaketetan parte hartu.
 • Areto-futbolarien baldintzapen fisikoa programatu eta zuzendu.
 • Areto-futboleko kirol hezkuntza programatu eta zuzendu.
 • Beheko kiroletako teknikarien jardueraren jarraipena antolatu, zuzendu eta koordinatu.
 • Areto-futboleko departamentu, sail edo eskola zuzendu.

 

b) Edukiak

Prestakuntza praktikoa izango da areto-futboleko kirol-teknikariaren jardueretara etengabe joatea, 200 orduz gutxienez, horretarako izendatutako taldearekin. Aldi horrek honako hauek jaso beharko ditu:

 • Areto-futboleko entrenamendu saioak (25-30/100).
 • Areto-futboleko fitness saioak (10-20/100).
 • Talde zuzendaritza saioak (20-25/100).
 • Programazio saioak eta areto-futboleko kirol hezkuntzaren norabidea (20-25/100).
 • Beheko kirol-teknikarientzako programazio eta koordinazio saioak (15-20/100).
 • Areto-futboleko eskola bateko zuzendaritza saioak (10-15/100).

Hiru fase ditu:

 • Behaketa fasea (tutoreak egingo du).
 • Lankidetza fasea (ikaslearen eta tutorearen artean kirol ekintzaren zereginetan).
 • Zaindutako ekintza fasea (ikasleak tutoreak agindutako irakaskuntza- edo prestakuntza-errendimenduko prozesuaren zereginak bereganatuko ditu).

Hiru faseen amaieran, ikasleak Praktika Txostena egingo du, tutoreak eta bere prestakuntza amaitu duten zentroak ebaluatu beharko dutenak.

 

c) Ebaluazio irizpideak:

Gai/ez gai kalifikazio soilik emango dira. Gai izateko, ikasleek hau egin beharko dute:

 • Ikaslearen gidan ezarritako orduak gutxienez joatea.
 • Lan saioetan aktiboki parte hartzea.
 • Saio bakoitzean prestakuntzaren helburuak lortzea.
 • Gai/ez gai kalifikazio soilik emango dira. Gai izateko, ikasleek hau egin beharko dute:
 • Praktiken txostena behar bezala aurkeztea.
 • Praktikaren txostena gutxienez atal hauetan egituratu:
  • Zentroaren egitura eta funtzionamenduaren deskribapena, instalazioak eta praktika espazioak eta praktikak burutu ziren taldea.
  • Praktiken garapena: Saio bakoitzeko praktiken jarraipen-fitxa, faseka eta egitura justifikatzen duten edukien arabera.
  • Praktiken autoebaluazio txostena.
  • Tutorearen ebaluazio txostena.