Areto-futbola
Ikasketa plana

Proiektuaren ezaugarriak

Proiektuak aurkitutako beharrak aztertzeko edo / eta aztertutako edukiekin erlazionatutako alderdi batzuei buruzko jatorrizko azterketa izan behar du, helburu metodologikoki ondo garatu nahi diren helburu errealisten eta bideragarrien arabera.

 

Azterketa bibliografiko deskribatzailea, deskribatzailea-korrelazionala, esperimentala ... izan daiteke edo irakasle / tutoreak egokitzat jotzen duen beste edozein motatakoa.

 

Atal hauek sartzea gomendatzen da:

 • Aurkibidea.
 • Laburpen. Bertan lana eta aurkikuntzak azaldu dira, baita aplikazio praktikoak ere. Ez du orrialde bat gainditu behar.
 • Sarrera. Bertan, berrikuspen bibliografikoa egin ondoren, aztertzen den arazoa planteatzen da. Hortik dator ikerketaren helburuak eta balizko hipotesiak.
 • Metodologia. Azterketa prozesua azaltzea.
 • Emaitzak. Emaitzen aurkezpena eta deskribapena, beharrezkotzat jotako taulak eta zifrak barne.
 • Eztabaida. Bertan emaitzak, horien interpretazioa, aurreko beste ikerketekin kontrastatzen dira, bakoitzetik eratorritako azalpen eta ondorio posibleak azalduko dira.
 • Ikerketaren ondorio orokorrak Azterketatik behar bezala eratorritakoak soilik.
 • Aplikazio praktikoak.
 • Azterketaren ondorio orokorrak. Azterketatik berez eratorritakoak bakarrik.
 • Ikasketa berrietarako proposamenak.
 • Testuan aipatutako bibliografia.
 • Eranskin posibleak.

 

Amaierako proiektua burutzeko prozedura

 • Ikasleak eztabaidatu nahiko luketen gaia pentsatu behar du.
 • Lanaren garapena gidatzeko egokiena iruditzen zaizun irakaslearengana joan beharko zenuke.
 • Irakasleak litekeena da egin nahi duzunaren zirriborroa eskatzea, beharrezkotzat jotzen dituzun puntuekin.
 • Ikasleak lan zuzendaritzarako eskaera ofiziala egin beharko du dagokion irakasleak. Horretarako, info@kirolene.net helbide elektronikoa bidali behar duzu, Proiektu Amaierako gaia zehaztuz, eta ikaslearen izenarekin, ikastaroaren nondik norakoak, proiektuaren izenburua, tutorearen izena eta data.
 • Irakasleak eskaera onartu behar du zentroaren helbideari erantzunez.
 • Lana irakasle-ikasleen elkarrizketan burutzen da, amaitu arte. Prozesu honetan ikasleak bere tutoreari dokumentuak bidali behar dizkio.
 • Lana amaitutakoan, irakasleak oniritzia emango dio ikasleari; ondoren,ikasleak bere lana bidaliko du, eta, ondoren, irakasleak lana onartuko du, eta gai dela idatziz adieraziko dio. Horrekin amaituko da proiektua.

 

Proiektua gidatu dezakeen irakaslea

 • Kiroleneko irakaslea.
 • Kirolene kanpoko irakaslea (irakaslea izan behar du eta ezarritako eskakizun akademikoak bete).
 • Kirolene kanpoko tutorea (zentroarekin hitzarmen bat egon behar da eta tutoretza proiektuak egiteko aukera sartu behar da).

 

Proiektua hasteko gomendatutako data

Gomendagarria litzateke prestakuntza komuna eta berariozkoa amaitzean prestakuntzaren xedea zehaztuz joatea.

 

Proiektuan gai izateko azken eguna

Proiektua amaituta eta gai egoteko azken eguna ikasturte akademiko bakoitzean zehaztuko da. Epemuga hori ez dagokio zuzentzeko "entregaren" datari.

 

Proiektua ez aurkezteak dakartzan ondorioak

Ikasleren batek ez badu bere proiektua aurkezten horretarako aurreikusitako epean, berriro matrikulatu beharko da irakasgaian. Matrikula berriarekin aurkezteko gehienezko denbora izango du, eta hala egin ezean, berriro matrikulatu beharko litzateke.

 

Lana aurkezteko prozedura

Aurkezpenak azterlanaren oinarriak eta ondorio esanguratsuenak argi eta garbi azaltzeko balio beharko du, eta 20 minutura mugatu beharko da.

Aurkezpenak ikerketaren oinarriak eta ondorio esanguratsuenak argi eta garbi azaltzeko balio behar du eta 20 minutuko denbora atxiki behar du. Aurkezpena tresna eta laguntza tresnekin batera egin daiteke, baina lanaren domeinua, aurkezpena, egitura eta elkarreragina epailearen kideekin baloratuko dira.