Areto-futbola
Ikasketa plana

Prestakuntza Praktikoko Blokea prestakuntza honen moduluak banatzen diren bloketako laugarrena eta azkena da, bertara sartzeko derrigorrezkoa baita bloke komuna, berariazkoa eta osagarrien moduluak gainditzea.

 

a) Prestakuntzaren helburuak

Modu praktikoan garatu trebakuntzan lortutako trebetasunak, modu eraginkorrean burutzeko:

 • Areto-futbolaren teknika eta taktika burutu.
 • Areto-futbolarien entrenamendua zuzendu.
 • Entrenatu jokalariek eta taldeek areto-futboleko txapelketetan.
 • Areto-futbolarien baldintzapen fisikoa zuzendu.

 

b) Edukiak

Prestakuntza praktikoa izango da areto-futboleko kirol-teknikariaren jardueretara etengabe joatea, 200 orduz gutxienez, horretarako izendatutako taldearekin. Aldi horrek honako hauek jaso beharko ditu:

 • Areto-futbolaren hastapen- eta hobekuntza-saioak (30/100).
 • Areto-futboleko entrenamendu saioak (20/100).
 • Areto-futboleko fitness saioak (20/100).
 • Taldearen zuzendaritza saioak bere maila tipikoko areto-futboleko txapelketetan (15/100).
 • Egindako jardueren programazio saioak (15/100).

Hiru fase ditu:

 • Behaketa fasea (tutoreak egingo du).
 • Lankidetza fasea (ikaslearen eta tutorearen artean kirol ekintzaren zereginetan).
 • Zaindutako ekintza fasea (ikasleak tutoreak agindutako irakaskuntza-ikaskuntza edo prestakuntza-errendimenduko prozesuaren zereginak bereganatuko ditu).

Hiru faseen amaieran, ikasleak Praktika Txostena egingo du, tutoreak eta bere prestakuntza amaitu duten zentroak ebaluatu beharko dutenak.

 

c) Ebaluazio irizpideak

Gai/ez gai kalifikazio soilik emango da. Gai izateko, ikasleek hau egin beharko dute:

 • Ikaslearen gidan ezarritako orduak gutxienez joatea.
 • Lan saioetan aktiboki parte hartzea.
 • Saio bakoitzean prestakuntzaren helburuak lortzea.
 • Hizkuntza argia eta berariazko terminologia zuzena erabili.
 • Praktiken txostena behar bezala aurkeztea.
 • Praktikaren txostena gutxienez atal hauetan egituratu:
  • Zentroaren egitura eta funtzionamenduaren deskribapena, instalazioak eta praktika espazioak eta praktikak burutu ziren taldea.
  • Praktiken garapena: saio bakoitzeko praktiken jarraipen-fitxa, faseka eta egitura justifikatzen duten edukien arabera.
  • Praktiken autoebaluazio txostena.
  • Tutorearen ebaluazio txostena.