Areto-futbola
Ikasketa plana

Prestakuntza Praktikoko Blokea prestakuntza honen moduluak banatzen diren bloketako laugarrena eta azkena da. Bertara sartzeko, derrigorrezkoa da bloke komuna, berariazkoa eta osagarrien moduluak gainditzea.

 

a) Prestakuntzaren helburuak

Modu praktikoan garatu trebakuntzan eskuratutako trebetasunak, modu eraginkorrean burutzeko:

 • Areto-futbolari hasiera.
 • Norbanako edo taldeen laguntza, kirol praktiketan zehar.
 • Jarduera garatzen duten bitartean pertsona edo/eta taldeen segurtasuna bermatzea, beharrezkoa izanez gero lehen sorosleak aplikatuz.

 

b) Edukiak

Prestakuntza Praktikoa etengabeko asistentzia izango da, hasierako saioak areto-futbolera, esleitutako tutore baten gainbegiratzean. Epealdi honetan areto-futbol (60-80/100) sarrera-saioak eta burututako jardueren programazio saioak (20-40/100) izango dira.

Hiru fase ditu:

 • Behaketa fasea (tutoreak egingo du).
 • Lankidetza fasea (ikaslearen eta tutorearen artean kirol ekintzaren zereginetan).
 • Zaindutako ekintza fasea (ikasleak tutoreak agindutako irakaskuntza-ikaskuntza edo prestakuntza-errendimenduko prozesuaren zereginak bereganatuko ditu).
 • Hiru faseen amaieran, ikasleak Praktika Txostena egingo du, tutoreak eta bere prestakuntza amaitu duten zentroak ebaluatu beharko dutenak.

c) Ebaluazio irizpideak

Gai/ez gai kalifikazio soilik emango da. Gai izateko, ikasleek hau egin beharko dute:

 • Ikaslearen gidan ezarritako orduak gutxienez joatea.
 • Lan saioetan aktiboki parte hartzea.
 • Saio bakoitzean prestakuntzaren helburuak lortzea.
 • Hizkuntza argia erabili eta berariazko terminologia zuzendu.
 • Praktiken txostena behar bezala aurkeztea.
 • Egituratu praktikaren txostena gutxienez atal hauetan:
  • Zentroaren egitura eta funtzionamenduaren deskribapena, instalazioak eta praktika espazioak eta praktikak burutu ziren taldea.
  • Praktiken garapena: saio bakoitzeko praktiken jarraipen-fitxa, faseka eta egitura justifikatzen duten edukien arabera.
  • Praktiken autoebaluazio txostena.
  • Tutorearen ebaluazio txostena.