1
Aurrematrikula
 • Kirolenen aurrematrikula egiteko, aurrematrikulatu nahi duzun kirolaren sarbide-baldintzak bete beharko dituzu. Hezkuntza-eskaintzan irakurri ahalko dituzu.
 • Web-orriko Matrikulazioa atalean, matrikulazio-egutegiak argitaratuko dira, soilik zehaztutako epeetan egin ahalko da aurrematrikulazioa Ikasgunearen bidez (Hezkuntza Sailak horretarako gaitutako web-aplikazioa).
Ikasturte guztian matrikulatu behar naiz?
 • Ikasle berriek ikasturte osoan matrikulatu beharko dute.
 • Ikastetxe honetan prestakuntza jasotzen hasi direnak, irakaskuntza horietan aurrera egiten jarraitzeko aukera ematen dieten bloke eta moduluetan matrikulatu ahal izango dira.
 • Ikasketak beste ikastetxe batean amaitu ez dituztenek, onarpen-eskaera egiten badute, geratzen zaizkien modulu eta bloke guztien matrikula egin beharko dute matrikulatzen diren maila edo zikloa osatzeko.
 • Espediente-aldaketa eskatu eta eman zaienek geratzen zaizkien modulu eta bloke guztien matrikula egin beharko dute matrikulatzen diren maila edo zikloa osatzeko.
2
Ikasgunean aurkeztu beharreko dokumentazioa
Lehen maila / Hasierako zikloa

 

Bigarren maila / Amaierako zikloa
Kirolenen lehen aldiz matrikulatzen diren ikasleak

 

Aurretiaz Kirolenen matrikulatutako ikasleak
Goi-maila
Dokumentu guztiak digitalki aurkeztu behar dira Ikasgunea aplikazioan
3
Eskaeren baremazioa
 • Ikasgunean eskaera aurkeztu ondoren, Kiroleneko Idazkaritzak ebaluatuko du eskabideek sarbide-baldintzak betetzen dituzten.
 • Baliozko eskabideen kopurua (baldintzak betetzen dituztenak) modalitate/espezialitate bakoitzerako plaza-kopurua baino handiagoa bada, izangaiek aurkeztutako merezimenduak ikasketa-espedientearen arabera barematuko dira.
 • Hezkuntza-administrazioek honako kirol-irakaskuntza hauetan erreserbatutako plazen ehuneko bat ezartzen dute:
  • Desgaitasun-graduren bat egiaztatzen dutenentzat eskainitako plazen %5, gutxienez
  • Errendimendu handiko kirolarientzat eskainitako plazen %10ek gutxienez (plaza-kopuru horren barruan, lehentasuna izango dute goi-mailako kirolariek)
  • Erdi-mailako irakaskuntzetara sartzeko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-tituluen ordezko sarrera-proba egiaztatuz sartzen direnentzat eskainitako plazen %10, gutxienez
  • Eskaintzen diren plazen %10, gutxienez, federazio-diplomaren homologazioa, baliozkotzea edo laugarren xedapen gehigarrian eta lehen xedapen iragankorrean adierazitako korrespondentzia egiaztatzen dutenentzat, kasuaren arabera.
4
Zerrenden argitaratzea
 • Eskabideen baremazioa amaitu ondoren, Kirolenek argitara emango ditu modalitate bakoitzerako aurrematrikulen zerrendak eta, halakorik balego, dagozkion itxarote-zerrendak.
 • Zerrendak modalitate bakoitzari dagokion Matrikulazioa atalean argitaratuko dira gure web-orrian.
  • Lehenik eta behin, behin-behineko zerrendak argitaratzen dira.
  • Argitaratu denetik, bi eguneko erreklamazio-epea ireki da. Epe horretan, eskaeraren balorazioa behar bezala egin den egiaztatu beharko da. Balorazio horrekin ados ez badago, erreklamazioa aurkeztu ahal izango da.
  • Erreklamazioak aztertu eta ebatzi ondoren, zerrendak aldatu egingo dira, hala dagokionean, eta behin betiko zerrendak argitaratuko dira.
 • Ikasgunea aplikazioan eskabidearen egoera eguneratuko da prozesuan aurrera joan ahala.
5
Matrikularen ordainketa
 • Modalitate bateko aurrematrikulatuen zerrendan agertzeak ez du esan nahi matrikulatuta dagoenik. Hori lortzeko, dagokion ordainketa egin behar da horretarako ezarritako epeetan.
 • Tasa horiek ordaintzen ez badira, eskaerari uko egiten zaiola ulertuko da, eta plaza esleipen berri batera igaroko da.
 • Ordaintzeko epea amaitu ondoren, Kirolenek publiko egingo ditu eskainitako modalitate bakoitzerako matrikulatuen zerrendak. Zerrendak gure webgunean argitaratuko dira modalitate bakoitzari dagokion Matrikulazioa atalean.
  • Lehenik eta behin, behin-behineko matrikulatuen zerrendak argitaratzen dira.
  • Argitaratu zenetik, bi eguneko erreklamazio-epea ireki da.
  • Erreklamazioak aztertu eta ebatzi ondoren, zerrendak aldatu egingo dira, hala badagokio, eta matrikulatuen behin betiko zerrendak argitaratuko dira.
!
Ikasgunea - matrikulazioa pausoz pauso