Kirolenen ikasteko jarraitu behar den prozesua
0
Matrikulazioa pausoz pauso
1
Aurrematrikula
 • Kirolenen aurrematrikula egiteko, aurrematrikulatu nahi duzun kirolaren sarbide-baldintzak bete beharko dituzu. Hezkuntza-eskaintzan irakurri ahalko dituzu kirol bakoitzeko maila bakoitzean aurrematrikulatzeko bete behar diren baldintzak. Orokorrean, lehen mailetan / hasierako zikloetan matrikulatu ahal izateko, DBH titulazioa izan beharko duzu eta Kirolenek antolatzen dituen sarbide-froga batzuk egin beharko dituzu.
 • Web-orriko Matrikulazioa atalean, matrikulazio-egutegiak argitaratuko dira, soilik zehaztutako epeetan egin ahalko da aurrematrikulazioa Ikasgunearen bidez (Hezkuntza Sailak horretarako gaitutako web-aplikazioa).
 • Ikasketa horietara sartu berri diren ikasleek ikasturte osoan matrikulatu beharko dute.
 • Ikastetxe honetan prestakuntza jasotzen hasi direnak irakaskuntza horietan aurrera egiten jarraitzeko aukera ematen dieten bloke eta moduluetan matrikulatu ahal izango dira.
 • Ikasketak beste ikastetxe batean amaitu ez dituztenek, onarpen-eskaera egiten badute, geratzen zaizkien modulu eta bloke guztien matrikula egin beharko dute matrikulatzen diren maila edo zikloa osatzeko.
 • Era berean, espediente-aldaketa eskatu eta eman zaienek geratzen zaizkien modulu eta bloke guztien matrikula egin beharko dute matrikulatzen diren maila edo zikloa osatzeko.
2
Aurkeztu beharreko dokumentazioa
Lehen maila / Hasierako zikloa

 

Bigarren maila / Amaierako zikloa
Kirolenen lehen aldiz matrikulatzen diren ikasleak

 

Aurretiaz Kirolenen matrikulatutako ikasleak
Goi-maila
 • Dagokion nortasun-agiriaren kopia.
 • Eskatutako titulazioa (batxiler-titulua edo baliokidea) duela egiaztatzen duen ziurtagiri akademikoaren fotokopia konpultsatua edo goi-mailako sarrera-proba gainditu duela egiaztatzen duen agiriaren fotokopia konpultsatua..
 • Matrikulatuko den modalitateko kirol-teknikariaren tituluaren fotokopia konpultsatua (ikasle berriak bakarrik).
 • NAN tamainako bi argazki.
 • Hala behar izanez gero, matrikulatu nahi den modalitateko/espezialitateko berariazko sarbide-probaren gaitasun-ziurtagiria edo kirol-merezimenduaren ziurtagiria. Kirolenen sarbide-proba espezifikoa egin bada, ez da beharrezkoa izango ziurtagiria aurkeztea..
 • Baimen informatua.
 • Baliozkotzea eskatuz gero, egiaztapen-tituluaren fotokopia konpultsatua:
  LOGSE (Mendiko kirolak eta Eskalada, Neguko kirolak, Futbola, Areto-futbola eta Eskubaloia)
  LOE (Gainerako prestakuntzak)
 • Prezio publikoko hobaria edo salbuespena eskatzeko: familia ugariaren txartelaren fotokopia konpultsatua edo 9 214/2002 Dekretua.
 • Erreserbatutako plazak eskuratzeko (desgaitasuna duten ikasleentzat edo errendimendu handiko kirolarientzat), dagokion justifikazio-dokumentazioa aurkeztu beharko da..
Dokumentazioa non aurkeztu

Kirolenen San Inazio Auzunea 5 48200 Durango, Bizkaia
Zuzeneaneko bulekoetan:

 - Araba: Ramiro Maeztu kalea 10 behea – Gasteiz
 - Bizkaia: Gran Vía 85 – Bilbo
 - Gipuzkoa: Andia kalea 13 – Donostia

* Egoera dela eta, dokumentazioa Zuzenean-en entregatzeko aurretizko hitzordua eskatu behar da.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako edozein lekutan ere aurkeztu ahal izango dira.

 

GARRANTZITSUA: Dokumentazioa aurreko paragrafoan adierazitako tokiren batean aipatutako epeetan aurkezten ez bada, eskabidea automatikoki baztertuko da..

3
Eskaeren baremazioa
 • Dokumentazioa aurkeztu ondoren, Kiroleneko Idazkaritzak ebaluatuko du eskabideek sarbide-baldintzak betetzen dituzten.
 • Baliozko eskabideen kopurua (baldintzak betetzen dituztenak) modalitate/espezialitate bakoitzerako plaza-kopurua baino handiagoa bada, izangaiek aurkeztutako merezimenduak ikasketa-espedientearen arabera barematuko dira.
 • Hezkuntza-administrazioek honako kirol-irakaskuntza hauetan erreserbatutako plazen ehuneko bat ezartzen dute:
  • Desgaitasun-graduren bat egiaztatzen dutenentzat eskainitako plazen %5, gutxienez
  • Errendimendu handiko kirolarientzat eskainitako plazen %10ek gutxienez (plaza-kopuru horren barruan, lehentasuna izango dute goi-mailako kirolariek)
  • Erdi-mailako irakaskuntzetara sartzeko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-tituluen ordezko sarrera-proba egiaztatuz sartzen direnentzat eskainitako plazen %10, gutxienez
  • Eskaintzen diren plazen %10, gutxienez, federazio-diplomaren homologazioa, baliozkotzea edo laugarren xedapen gehigarrian eta lehen xedapen iragankorrean adierazitako korrespondentzia egiaztatzen dutenentzat, kasuaren arabera.
4
Zerrenden argitaratzea
 • Eskabideen baremazioa amaitu ondoren, Kirolenek argitara emango ditu modalitate/espezialitate bakoitzerako onartutakoen zerrendak eta, halakorik balego, dagozkion itxarote-zerrendak.
 • Zerrendak modalitate/espezialitate bakoitzari dagokion matrikulazio-atalean, gure webgunean eta Kiroleneko iragarki-taulan argitaratuko dira.
 • Lehenik eta behin, behin-behineko zerrendak argitaratzen dira.
 • Argitaratu denetik, bi eguneko erreklamazio-epea ireki da. Epe horretan, eskaeraren balorazioa behar bezala egin den egiaztatu beharko da. Balorazio horrekin ados ez badago, erreklamazioa aurkeztu ahal izango da.
 • Erreklamazioak aztertu eta ebatzi ondoren, zerrendak aldatu egingo dira, hala dagokionean, eta behin betiko zerrendak argitaratuko dira.
5
Matrikularen ordainketa
 • Modalitate/espezialitateren bateko onartuen zerrendan agertzeak ez du esan nahi matrikulatuta dagoenik. Hori lortzeko, dagokion ordainketa egin behar da horretarako ezarritako epeetan.
 • Tasa horiek ordaintzen ez badira, eskaerari uko egiten zaiola ulertuko da, eta plaza esleipen berri batera igaroko da.
 • Ordaintzeko epea amaitu ondoren, Kirolenek publiko egingo ditu eskainitako modalitate/espezialitate bakoitzerako matrikulatuen zerrendak. Zerrendak gure webgunean argitaratuko dira modalitate/espezialitate bakoitzari dagokion matrikulazio-atalean eta Kiroleneko iragarki-taulan.
 • Lehenik eta behin, behin-behineko matrikulatuen zerrendak argitaratzen dira. Argitaratu zenetik, bi eguneko erreklamazio-epea ireki da.
 • Erreklamazioak aztertu eta ebatzi ondoren, zerrendak aldatu egingo dira, hala badagokio, eta matrikulatuen behin betiko zerrendak argitaratuko dira.