Snowboard
Ikasketa plana

Prestakuntza praktikoaren blokea da kirol-teknikariaren titulazioaren 1. maila gainditu izanaren ziurtagiria lortzeko prestakuntzaren azken blokea.

 

Bloke komuna, osagarria eta espezifikoa gaindituta duten ikasleak soilik sartu ahal izango dira prestakuntza praktikoko blokean.

 

Helburua da prestakuntza-aldian eskuratutako gaitasunak modu praktiko eta errealean garatzea. Gutxienez 150 orduz, kirol-teknikariaren jardueretara joango da, izendatutako tutore batek gainbegiratuta.

 

Gaitasunen esparruan 300 ordu baino gehiago lan eginda dituzten ikasleek, prestakuntza jaso aurretik, bloketik salbuesteko aukera izango dute. Zikloko tutorea ikasleen praktikak koordinatzen dituen pertsona da, eta salbuespen-eskaera eskatutakoarekin bat datorren baloratzen du.