Hezkuntza eskaintza
Mendiko kirolak eta Eskalada
Neguko kirolak
Talde kirolak
Ur kirolak
Banakako kirolak
Multikirolak
Ikasketa plana

 

Ohar garrantzitsua

Modalidade bakoitza errege dekretu baten bidez erregulatuta dago, batzuk LOE legeak erregulatzen ditu eta beste batzuk LOGSE legeak. LOGSE direnak 4 bloketan banatuta daude (bloke komuna, berariazko blokea, bloke osagarria eta bloke praktikoa), LOE direnak aldiz bi bloketan (bloke komuna eta berariazko blokea).

 

Multikirola formatoan modalidade bat baino gehiago ematen denez, bloke komuna eta osagarria behin bakarrik egiten da modalidade bakarrean, beste modalitate guztietan konbalidazioa edo baliokidetasuna lortuko delarik. Beste modalitate hoietan berariazko blokea eta bloke praktikoa soilik burutu beharko lukete.