Hezkuntza eskaintza
Mendiko kirolak eta Eskalada
Neguko kirolak
Talde kirolak
Ur kirolak
Banakako kirolak
Eskalada
Lan trebakuntza
Kirol-eremuan kokapena

 

Titulu honek egiaztatzen du bere erantzukizunak bere gain hartzeko nahikoa ezagutza eta gaitasun profesional eskuratu dituela, bai automatikoki, bai organismo publiko edo enpresa pribatu baten barruan.
Eskaladako irakaskuntzaren eta entrenamenduaren esparruan jardungo du:

 • Zailtasun guztien ibilbideak luze bat baino gehiago ez duten ekipamendu-bideetan.
 • Bi ibilbide edo luzeagoak, erabat hornituak, gehienez ere 7a zailtasunekoak.
 • Ekipamendurik gabeko bi edo luzeagoko ibilbideak, 6b eta A2koak.
 • Kirolariekin edo taldeekin saioak antolatzeko eta garatzeko zerbitzuak emanez. Bere jarduera-eremutik kanpo geratzen dira:
  • Alpinismoaren edo mendiko eskiaren teknika edo material espezifikoak erabiltzea eskatzen duten eremuak.
  • Teknika eta material espezifikoak erabili behar dituzten ezaugarri urtar edo ber- tikalak dituzten sakanak.


Lan-erantzunkizunak

 

Teknikari honi honako erantzun hauek eskatzen zaizkio:

 • Eskaladaren irakaskuntza.
 • Kirol-instrukzioaren prozesua kontrolatzea eta ebaluatzea.
 • Kirol-errendimenduaren maila kontrolatzea.
 • Kirolarien eta taldeen zuzendaritza teknikoak eskaladako lehiaketetan parte hartuko du.
 • Pertsonen edo taldeen segurtasuna eskaladako jarduera garatu bitartean.
 • Kirol-erakundeko arduradunak emandako jarraibide orokorrak betetzea.
 •