Mendi-ibiltaritza
Hasierako zikloa
Matrikulazioaren baremazioa

Eskaerak eskeintzen diren plazak baino gehiago badira, ikasleen meritoak baloratuko dira espediente akademikoaren arabera. DBHko nota media agertzen den dokumentua aurkeztea gomendatzen da.

Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2023ko maiatzaren 15etik ekainaren 5era 14:00tan

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko ekainaren 6, 12:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2023ko ekainaren 6 eta 7

Plazen esleipena eta argitaratzea2023ko ekainaren 9, 12:00tan

Ordainketa egin2023ko ekainaren 9etik 19ra 14:00etara

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko ekainaren 20, 12:00tan

Erreklamazio-epea2023ko ekainaren 20 eta 21

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2023ko ekainaren 23, 12:00tan

Goi-mendia
Goi-maila
Matrikulazioaren baremazioa

Matrikula osoak beti nagusitzen dira partzialen gainetik, eta azken horiek prozesuaren amaieran onartzen dira, bete gabeko plazak badaude.

 

1. lehentasun-hurrenkera: CPED Kirolene KIIPen Erdi-mailako mendiko eta Eskaladako modalitateko erdi-mailako amaierako zikloak egin izana. Aurrez izena emandako pertsonak eskainitako plazak baino gehiago badira, Erdi-mailako mendiko eta Eskaladako erdi-mailako amaierako zikloetako tituluen batez besteko notaren arabera barematuko da hautagaia.

 

2. lehentasun-hurrenkera: Beste urte batzuetan CPED Kirolene KIIPen edo beste autonomia-erkidego batzuetan Goi-mendiko goi-mailako gradura sarbidea ematen duten zikloak egin izana. Aurrez izena eman duten pertsonak eskainitako plazak baino gehiago badira, Erdi-mailako mendiko eta Eskaladako (LOE) erdi-mailako amaierako zikloetako tituluen batez besteko notaren arabera barematuko da izangaia, edo, hala badagokio, Goi-mendiko erdi-mailako LOGSEko zikloaren arabera.

Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2023ko urtarrilaren 23tik otsailaren 13ra 14:00etara

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko otsailaren 15, 12:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2023ko otsailaren 15 eta 16

Plazen esleipena eta argitaratzea2023ko otsailaren 17, 12:00tan

Ordainketa egin2023ko otsailaren 17tik martxoaren 7ra 14:00etara

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko martxoaren 9, 12:00tan

Erreklamazio-epea2023ko martxoaren 9 eta 10

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2023ko martxoaren 13a, 12:00tan

Erdi-mailako mendia
Amaierako zikloa
Matrikularen baremazioa

Matrikula osoak beti nagusitzen dira partzialen gainetik, eta azken horiek prozesuaren amaieran onartzen dira, bete gabeko plazak badaude.

 

1. lehentasun-hurrenkera: CPED Kirolene KIIPen mendiko kirolak eta eskalada modalitateko erdi-mailako hasierako zikloa egin izana. Aurrez izena emandako pertsonak eskainitako plazak baino gehiago badira, kirol-modalitate honetako erdi-mailako lehen mailako ziurtagiriaren batez besteko notaren arabera barematuko da izangaia.

 

2. lehentasun-ordena: Beste ikasturte batean CPED Kirolene KIIPen edo beste autonomia-erkidego batean Mendiko kirolak eta eskalada modalitateko erdi-mailako hasierako zikloa egin izana. Aurrez izena emandako pertsonak eskainitako plazak baino gehiago badira, kirol-modalitate honetako erdi-mailako lehen mailako ziurtagiriaren batez besteko notaren arabera barematuko da izangaia.

 

3. lehentasun-ordena: Mendiko kirolak eta eskalada modalitateko erdi-mailako titulu bat izanez gero, eta modalitate bereko beste bat eskuratu nahi izanez gero, matrikula partzialtzat hartuko da. Aurrez izena eman duten pertsonak eskainitako plazak baino gehiago badira, kirol-modalitate honetako erdi-mailako lehen mailako ziurtagiriaren batez besteko notaren arabera barematuko da hautagaia.

Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2023ko maiatzaren 15etik ekainaren 5era 14:00tan

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko ekainaren 6, 12:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2023ko ekainaren 6 eta 7

Plazen esleipena eta argitaratzea2023ko ekainaren 9, 12:00tan

Ordainketa egin2023ko ekainaren 9etik 19ra 14:00etara

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko ekainaren 20, 12:00tan

Erreklamazio-epea2023ko ekainaren 20 eta 21

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2023ko ekainaren 23, 12:00tan

Arroilak
Amaierako zikloa
Matrikulazioaren baremazioa

Matrikula osoak beti nagusitzen dira partzialen gainetik, eta azken horiek prozesuaren amaieran onartzen dira, bete gabeko plazak badaude.

 

1. lehentasun-hurrenkera: CPED Kirolene KIIPen mendiko kirolak eta eskalada modalitateko erdi-mailako hasierako zikloa egin izana. Aurrez izena emandako pertsonak eskainitako plazak baino gehiago badira, kirol-modalitate honetako erdi-mailako lehen mailako ziurtagiriaren batez besteko notaren arabera barematuko da izangaia.

 

2. lehentasun-ordena: Beste ikasturte batean CPED Kirolene KIIPen edo beste autonomia-erkidego batean Mendiko kirolak eta eskalada modalitateko erdi-mailako hasierako zikloa egin izana. Aurrez izena emandako pertsonak eskainitako plazak baino gehiago badira, kirol-modalitate honetako erdi-mailako lehen mailako ziurtagiriaren batez besteko notaren arabera barematuko da izangaia.

 

3. lehentasun-ordena: Mendiko kirolak eta eskalada modalitateko erdi-mailako titulu bat izanez gero, eta modalitate bereko beste bat eskuratu nahi izanez gero, matrikula partzialtzat hartuko da. Aurrez izena eman duten pertsonak eskainitako plazak baino gehiago badira, kirol-modalitate honetako erdi-mailako lehen mailako ziurtagiriaren batez besteko notaren arabera barematuko da hautagaia.

Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2023ko maiatzaren 15etik ekainaren 5era 14:00tan

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko ekainaren 6, 12:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2023ko ekainaren 6 eta 7

Plazen esleipena eta argitaratzea2023ko ekainaren 9, 12:00tan

Ordainketa egin2023ko ekainaren 9etik 19ra 14:00etara

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko ekainaren 20, 12:00tan

Erreklamazio-epea2023ko ekainaren 20 eta 21

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2023ko ekainaren 23, 12:00tan

Eskalada
Amaierako zikloa
Matrikulazioaren baremazioa

Matrikula osoak beti nagusitzen dira partzialen gainetik, eta azken horiek prozesuaren amaieran onartzen dira, bete gabeko plazak badaude.

 

1. lehentasun-hurrenkera: CPED Kirolene KIIPen mendiko kirolak eta eskalada modalitateko erdi-mailako hasierako zikloa egin izana. Aurrez izena emandako pertsonak eskainitako plazak baino gehiago badira, kirol-modalitate honetako erdi-mailako lehen mailako ziurtagiriaren batez besteko notaren arabera barematuko da izangaia.

 

2. lehentasun-ordena: Beste ikasturte batean CPED Kirolene KIIPen edo beste autonomia-erkidego batean Mendiko kirolak eta eskalada modalitateko erdi-mailako hasierako zikloa egin izana. Aurrez izena emandako pertsonak eskainitako plazak baino gehiago badira, kirol-modalitate honetako erdi-mailako lehen mailako ziurtagiriaren batez besteko notaren arabera barematuko da izangaia.

 

3. lehentasun-ordena: Mendiko kirolak eta eskalada modalitateko erdi-mailako titulu bat izanez gero, eta modalitate bereko beste bat eskuratu nahi izanez gero, matrikula partzialtzat hartuko da. Aurrez izena eman duten pertsonak eskainitako plazak baino gehiago badira, kirol-modalitate honetako erdi-mailako lehen mailako ziurtagiriaren batez besteko notaren arabera barematuko da hautagaia.

Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2023ko maiatzaren 15etik ekainaren 5era 14:00tan

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko ekainaren 6, 12:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2023ko ekainaren 6 eta 7

Plazen esleipena eta argitaratzea2023ko ekainaren 9, 12:00tan

Ordainketa egin2023ko ekainaren 9etik 19ra 14:00etara

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko ekainaren 20, 12:00tan

Erreklamazio-epea2023ko ekainaren 20 eta 21

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2023ko ekainaren 23, 12:00tan

Goi-maila
Matrikulazioaren baremazioa

Las matrículas completas siempre prevalecen sobre las parciales, siendo estás últimas admitidas al final de proceso en caso de que haya plazas sin cubrirse.

 

Orden de prioridad 1: Haber cursado en el año académico los ciclos finales de grado medio de la modalidad de Media montaña y Escalada en el CPED Kirolene KIIP. En caso de haber más personas preinscritas que plazas ofertadas, se baremará a el/la candidato/a por la nota media de los títulos de los ciclos finales de grado medio de Media montaña y Escalada.

 

Orden de prioridad 2: Haber cursado en otros años en el CPED Kirolene KIIP o otras CCAA los ciclos que dan acceso al grado superior de Alta montaña. En caso de haber más personas preinscritas que plazas ofertadas, se baremará a el/la candidato/a por la nota media de los títulos  de los ciclos finales de grado medio de Media montaña y Escalada LOE, o en su caso por el grado medio LOGSE de Alta Montaña.

Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea-

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea-

Plazen esleipena eta argitaratzea-

Ordainketa egin-

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Erreklamazio-epea-

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea-

Eski alpetarra
Lehen maila
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko URRIAK 17tik AZAROAREN 29ra, 14:00etara

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko AZAROAREN 30, 13:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko ABENDUAREN 1 eta 2

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko ABENDUAREN 5, 13:00tan

Ordainketa egin2022ko ABENDUAREN 5etik 19ra, 14:00etara

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko ABENDUAREN 20, 13:00tan

Erreklamazio-epea2022ko ABENDUAREN 20 eta 21

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko ABENDUAREN 22, 13:00tan

Bigarren maila
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko URRIAK 17tik AZAROAREN 29ra, 14:00etara

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko AZAROAREN 30, 13:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko ABENDUAREN 1 eta 2

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko ABENDUAREN 5, 13:00tan

Ordainketa egin2022ko ABENDUAREN 5etik 19ra, 14:00etara

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko ABENDUAREN 20, 13:00tan

Erreklamazio-epea2022ko ABENDUAREN 20 eta 21

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko ABENDUAREN 22, 13:00tan

Snowboard
Lehen maila
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko URRIAK 17tik AZAROAREN 29ra, 14:00etara

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko AZAROAREN 30, 13:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko ABENDUAREN 1 eta 2

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko ABENDUAREN 5, 13:00tan

Ordainketa egin2022ko ABENDUAREN 5etik 19ra, 14:00etara

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko ABENDUAREN 20, 13:00tan

Erreklamazio-epea2022ko ABENDUAREN 20 eta 21

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko ABENDUAREN 22, 13:00tan

Bigarren maila
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko URRIAK 17tik AZAROAREN 29ra, 14:00etara

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko AZAROAREN 30, 13:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko ABENDUAREN 1 eta 2

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko ABENDUAREN 5, 13:00tan

Ordainketa egin2022ko ABENDUAREN 5etik 19ra, 14:00etara

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko ABENDUAREN 20, 13:00tan

Erreklamazio-epea2022ko ABENDUAREN 20 eta 21

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko ABENDUAREN 22, 13:00tan

Saskibaloia
Hasierako zikloa
Taldeak
Gasteiz, Ramiro de Maeztu UBI         Astearteetan arratsaldez
Bilbao Basket / Bizkaia - Ibiltaria         Asteazkena arratsaldetan
Deustuko Unibertsitatea         Asteazken goizetan
Bilbo, Escolapios Ikastetxea         Astearte arratsaldetan
Donostia, Antigua Luberri         Astearte arratsaldetan
Ezkerraldea         Astearte eta ostegunetan arratsaldetan
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko IRAILAK 19tik 26ra arte

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko IRAILAK 27 13:00etatik aurrera

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko IRAILAK 27 eta 28

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko IRAILAK 29 13:00etatik aurrera

Ordainketa egin2022ko IRAILAK 29tik URRIAK 7rarte

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 10 13:00etatik aurrera

Erreklamazio-epea2022ko URRIAK 10 eta 11

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 13

Amaierako zikloa
Taldeak
Gasteiz / Beasain         Astearte eta ostegunetan arratsaldez
Miribilla (Bilbo)        
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2021ko irailaren 3tik 17ra

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2021ko irailak 22

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2021ko irailak 22 eta 23

Plazen esleipena eta argitaratzea2021ko irailak 24

Ordainketa egin2021ko irailaren 24tik urriaren 1era

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2021ko urriak 5

Erreklamazio-epea2021ko urriak 5 eta 6

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2021ko urriak 7

Goi-maila
Taldea
Miribilla (Bilbo)        
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko irailaren 5etik 12ra

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko irailak 13

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko irailak 13-14

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko irailak 15

Ordainketa egin2022ko irailak 15etik 22ra

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko irailak 26

Erreklamazio-epea2022ko irailak 26-27

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko irailak 28

Futbola
Lehen maila
Taldeak
Durango         Lau hilabetekoa, goizez
Bilbo, San Inazio         Lau hilabetekoa, arratsaldez
Zubieta         Lau hilabetekoa, eguerdian
Bizkaia         Urtekoa, arratsaldez
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko IRAILAK 19tik 26ra arte

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko IRAILAK 27 13:00etatik aurrera

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko IRAILAK 27 eta 28

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko IRAILAK 29 13:00etatik aurrera

Ordainketa egin2022ko IRAILAK 29tik URRIAK 7rarte

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 10 13:00etatik aurrera

Erreklamazio-epea2022ko URRIAK 10 eta 11

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 13

Bigarren maila
Taldeak
Durango         Lau hilabetekoa, goizez
Zubieta         Lau hilabetekoa, eguerdian
Bilbo, San Inazio         Lau hilabetekoa, arratsaldez
Durango         Urtekoa, arratsaldez
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko ABUZTUAK 29tik IRAILAK 15ra

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko IRAILAK 16 (13:00etatik aurrera)

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko IRAILAK 16 eta 19

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko IRAILAK 20 (13:00etatik aurrera)

Ordainketa egin2022ko IRAILAK 20tik URRIAK 3ra

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 5 (13:00etatik aurrera)

Erreklamazio-epea2022ko URRIAK 5 eta 6

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 7

Goi-maila
Taldeak
Durango         Urtekoa, goizez
Durango         Urtekoa, arratsaldez
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko ABUZTUAK 29tik IRAILAK 15ra

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko IRAILAK 16 (13:00etatik aurrera)

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko IRAILAK 16 eta 19

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko IRAILAK 20 (13:00etatik aurrera)

Ordainketa egin2022ko IRAILAK 20tik URRIAK 3ra

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 5 (13:00etatik aurrera)

Erreklamazio-epea2022ko URRIAK 5 eta 6

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 7

Areto-futbola
Lehen maila
Matrikulazioaren arabera finkatuko da egoitza eta ordutegia        
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko IRAILAK 19tik 26ra arte

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko IRAILAK 27 13:00etatik aurrera

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko IRAILAK 27 eta 28

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko IRAILAK 29 13:00etatik aurrera

Ordainketa egin2022ko IRAILAK 29tik URRIAK 7rarte

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 10 13:00etatik aurrera

Erreklamazio-epea2022ko URRIAK 10 eta 11

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 13

Bigarren maila
-
Durango         -
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea-

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea-

Plazen esleipena eta argitaratzea-

Ordainketa egin-

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Erreklamazio-epea-

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea-

Goi maila
1. taldea
Durango         -
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea-

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea-

Plazen esleipena eta argitaratzea-

Ordainketa egin-

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Erreklamazio-epea-

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea-

Eskubaloia
Lehen maila
1. taldea
Escolapios         Astearteetan 16:30etatik 20:30etara
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko IRAILAK 19tik 26ra arte

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko IRAILAK 27 13:00etatik aurrera

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko IRAILAK 27 eta 28

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko IRAILAK 29 13:00etatik aurrera

Ordainketa egin2022ko IRAILAK 29tik URRIAK 7rarte

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 10 13:00etatik aurrera

Erreklamazio-epea2022ko URRIAK 10 eta 11

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 13

Bigarren maila
1. taldea
Escolapios         Ostegunetan 16:30etatik 20:30ra
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2020ko irailak 30etik urriak 4ra

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzeaUrriak 5

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epeaUrriak 5 eta 6

Plazen esleipena eta argitaratzeaUrriak 7

Ordainketa eginUrriak 7tik 11ra

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzeaUrriak 14

Erreklamazio-epeaUrriak 14 eta 15

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzeaUrriak 16

Goi maila
1. taldea
Durango         -
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea-

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea-

Plazen esleipena eta argitaratzea-

Ordainketa egin-

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Erreklamazio-epea-

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea-

Atletismoa
Hasierako zikloa
1. taldea
Durango         Ostiraletan 16:00etatik 21:00etara eta larunbatetan 9:00etatik 14:00etara - Urritik urtarrilera
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko IRAILAK 19tik 26ra arte

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko IRAILAK 27 13:00etatik aurrera

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko IRAILAK 27 eta 28

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko IRAILAK 29 13:00etatik aurrera

Ordainketa egin2022ko IRAILAK 29tik URRIAK 7rarte

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 10 13:00etatik aurrera

Erreklamazio-epea2022ko URRIAK 10 eta 11

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 13

Amaierako zikloa
1. taldea
Durango         -
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko OTSAILAK 21etik MARTXOAK 3ra arte

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko MARTXOAK 7 13:00etan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko MARTXOAK 7-8

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko MARTXOAK 9

Ordainketa egin2022ko MARTXOAK 11tik 18ra arte

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko MARTXOAK 21

Erreklamazio-epea2022ko MARTXOAK 21-22

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko MARTXOAK 23

Goi maila
1. taldea
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2021eko IRAILAK 1etik 17ra arte

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2021eko IRAILAK 22 13:00etan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2021eko IRAILAK 22 eta 23

Plazen esleipena eta argitaratzea2021eko IRAILAK 24 13:00etan

Ordainketa egin2021eko IRAILAK 24tik URRIAK 1era arte 13:00etan

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2021eko URRIAK 4 13:00etan

Erreklamazio-epea2021eko URRIAK 4 eta 5

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2021eko URRIAK 6

Judo
Hasierako zikloa
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea-

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea-

Plazen esleipena eta argitaratzea-

Ordainketa egin-

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Erreklamazio-epea-

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea-

Amaierako zikloa
Durango        
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea-

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea-

Plazen esleipena eta argitaratzea-

Ordainketa egin-

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Erreklamazio-epea-

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea-

Goi maila
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko azaroaren 7tik 30era 14:00etara

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko abenduak 1ean, 12:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko abenduak 1 eta 2

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko abenduak 5ean, 12:00tan

Ordainketa egin2022ko abenduaren 5etik 16ra 14:00etara

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko abenduak 20an, 12:00tan

Erreklamazio-epea2022ko abenduak 20 eta 21

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko abenduak 22an, 12:00tan

Salbamendua eta sorospenak
Hasierako zikloa
1. taldea
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko IRAILAK 19tik 26ra arte

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko IRAILAK 27 13:00etatik aurrera

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko IRAILAK 27 eta 28

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko IRAILAK 29 13:00etatik aurrera

Ordainketa egin2022ko IRAILAK 29tik URRIAK 7rarte

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 10 13:00etatik aurrera

Erreklamazio-epea2022ko URRIAK 10 eta 11

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko URRIAK 13

Amaierako zikloa
1. taldea
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea-

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea-

Plazen esleipena eta argitaratzea-

Ordainketa egin-

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Erreklamazio-epea-

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea-

Goi-maila
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022ko ABUZTUAK 29tik IRAILAK 9ra arte

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko IRAILAK 12 (13:00etatik aurrera)

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2022ko IRAILAK 12 eta 13

Plazen esleipena eta argitaratzea2022ko IRAILAK 14 (13:00etatik aurrera)

Ordainketa egin2022ko IRAILAK 14tik 23ra

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2022ko IRAILAK 26 (13:00etatik aurrera)

Erreklamazio-epea2022ko IRAILAK 26 eta 27

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2022ko IRAILAK 28

Bela
Hasierako zikloa
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2023ko urtarrilak 16tik 30era (14:00etara)

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko otsailak 1, 12:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2023ko otsailaren 1 eta 2

Plazen esleipena eta argitaratzea2023ko otsailaren 3, 12:00tan

Ordainketa egin2023ko otsailaren 3tik 14ra (14:00etara)

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko otsailaren 15, 12:00tan

Erreklamazio-epea2023ko otsailaren 15 eta 16

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2023ko otsailaren 17, 12:00tan

Amaierako zikloa
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea-

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea-

Plazen esleipena eta argitaratzea-

Ordainketa egin-

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Erreklamazio-epea-

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea-

Urpekaritza eskafandra autonomoarekin
Hasierako zikloa
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2023ko urtarrilak 25etik otsailaren 1era 14:00etara

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko otsailak 2, 12:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2023ko otsailaren 2 eta 3

Plazen esleipena eta argitaratzea2023ko otsailaren 6, 12:00tan

Ordainketa egin2023ko otsailaren 6tik 13ra 14:00etara

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko otsailaren 15, 12:00tan

Erreklamazio-epea2023ko otsailaren 15 eta 16

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2023ko otsailaren 17, 12:00tan

Amaierako zikloa
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea-

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea-

Plazen esleipena eta argitaratzea-

Ordainketa egin-

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Erreklamazio-epea-

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea-

Piraguismoa
Hasierako zikloa
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea2022KO azaroaren 28 tik 2023ko urtarrilak 30era (14:00etara)

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko otsailak 1, 12:00tan

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea2023ko otsailaren 1 eta 2

Plazen esleipena eta argitaratzea2023ko otsailaren 3, 12:00tan

Ordainketa egin2023ko otsailaren 3tik 14ra (14:00etara)

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea2023ko otsailaren 15, 12:00tan

Erreklamazio-epea2023ko otsailaren 15 eta 16

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea2023ko otsailaren 17, 12:00tan

Amaierako zikloa
Matrikulatzeko egutegia

Online aurrematrikulazio epea-

Aurrematrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Aurrematrikulazioen erreklamazio-epea-

Plazen esleipena eta argitaratzea-

Ordainketa egin-

Matrikulatutakoen behin behineko zerrendaren argitaratzea-

Erreklamazio-epea-

Matrikulatutakoen behin betiko zerrendaren argitaratzea-

Federazioak