Azkenengo 5 plaza. Sarbide-probetan inskribatzeko epea: irailak 1etik 15era.